Ania


Opiekun


Przygotowanie pedagogiczne
Trener I stopnia metody Sensoplastyka ®


Kursy i szkolenia:
1. Pomelody
2. Psychologia pozytywna w edukacji.
3. Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej
4. Wybrane metody wykorzystania bajki w procesie terapii i edukacji dzieci
5. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia
6. Techniki stresowe
7. Mindfulness
8. Znaczenie kryzysów
9. Przemoc w rodzinie
10. Zespół Aspergera i Retta
11. Niepełnosprawność intelektualna
12. AIDS – problem współczesnego świata
13. Rola witamin w żywieniu
14. Podstawy seksualności człowieka
15. Trening autogenny
16. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej