Bezpieczeństwo


W Zielonej Krainie opiekę nad dziećmi sprawują osoby z przygotowaniem pedagogicznym, psychologicznym, kwalifikowane opiekunki dziecięce, pielęgniarka oraz fizjoterapeutka. Współpracujemy z poradnią logopedyczną i psychologiczną.


W salach i pomieszczeniach sanitarnych zapewnione jest odpowiednie zaplecze dydaktyczne i higieniczne posiadające wymagane certyfikaty i atesty.


Sale wyposażone są w oczyszczacze powietrza z funkcją jonizacji i ozonacji.


Żłobek posiada pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej i wpisany jest do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych m.st.