Grupa żłobkowa


Grupa żłobkowa I - dzieci w wieku 1+ - do 9 osób

Grupa żłobkowa II - dzieci w wieku 2+ - do 12 osób

 

PROGRAM

W opiece nad Maluchami od ok. 1 roku życia do 2 lat kładziemy duży nacisk na integrację sensoryczną i sensomotorykę, odbieranie wrażeń dotykowych, słuchowych, węchowych, komunikację, poznawanie przedmiotów o różnej fakturze, kształcie, rozpoznawanie dźwięków i przyporządkowywanie ich do konkretnych przedmiotów, postaci. Wspieranie zdolności manualnych z zakresu małej motoryki (chwytanie, łapanie, operowanie przedmiotami, malowanie, gniecenie). Wspieranie rozwoju dużej motoryki (ćwiczenia ruchowe, rytmika).

Ponadto Dzieci kształtują mowę i myślenie, rozwijają kompetencje społeczne (niezbędne dla dalszych etapów rozwoju i edukacji) oraz sferę emocjonalną. Kształtują nawyki, samoobsługę i samodzielność.