Justyna


Właściciel/Opiekun


Przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Praktyk metody Kids skills - Dam radę! oraz I’m proud of You - Jestem z ciebie dumny – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Instruktor Kinezjologii Edukacyjnej (certyfikat Międzynarodowy)


Kursy i szkolenia:
1. Leaders of Learning (Harvard University) – w trakcie
2. Extreme fun with pre-schoolers
3. Nowatorskie metody nauczania: Peer learning, Desing Thinking, Challenge Based Learning i Problem Based Learning, Coaching i tutoring edukacyjny
4. Neurodydaktyka i neuroedukacja
5. Podstawy psychologii kryzysu
6. Terapia przez zabawę
7. Terapia poprzez muzykę, plastykę i sztukę
8. Bajkoterapia z elementami wizualizacji
9. Założenia planu daltońskiego
10. Zmysły prawidłowo zintegrowane – pedagogika Montessori w pracy z dziećmi
11. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
12. Techniki stresowe
13. Mindfulness
14. Znaczenie kryzysów
15. Przemoc w rodzinie
16. Zespół Aspergera i Retta
17. Niepełnosprawność intelektualna
18. AIDS – problem współczesnego świata
19. Rola witamin w żywieniu
20. Podstawy seksualności człowieka
21. Trening autogenny
22. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
23. Mechanizmy uzależnienia
24. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej