Kadra


W naszej placówce zatrudniamy nauczycieli, pedagogów, opiekunów. Osoby z odpowiednią wiedzą i praktyką, a przede wszystkim z pasją, posiadające odpowiednie uprawniania oraz wiedzę niezbędną do pracy z małymi Dziećmi. Każdy opiekun/nauczyciel posiada ukończony kurs pierwszej pomocy pediatrycznej, wiele kursów doskonalących oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z Dziećmi.

 

Nasz zespół tworzą pedagodzy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka, psycholog, doświadczeni opiekunowie, specjaliści z zakresu rozwoju ruchowego, w tym ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, trenerzy Sensoplastyka ®, muzykoterapeuci, arteterapeuci, bajkoterapeuci, praktycy metody Kids Skill i I'm Proud of You, instruktorzy kinezjologii edukacyjnej z certyfikatem międzynarodowym, metodycy sportowi, rehabilitant oraz miłośnicy nauczania języka angielskiego metodą TPR.

 

To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają środowisko prawidłowego rozwoju Malucha.