Kamila


Opiekun


Przygotowanie pedagogiczne
Trener I stopnia metody Sensoplastyka ®


Kursy i Szkolenia:
1. Psychologia pozytywna w edukacji
2. Terapia ręki
3. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny
4. Komunikacja z dzieckiem w przedszkolu, szkole i domu
5. Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka
6. Techniki stresowe
7. Mindfulness
8. Znaczenie kryzysów
9. Przemoc w rodzinie
10. Zespół Aspergera i Retta
11. Niepełnosprawność intelektualna
12. AIDS – problem współczesnego świata
13. Rola witamin w żywieniu
14. Podstawy seksualności człowieka
15. Trening autogenny
16. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej