Lidia


Lektor języka francuskiego


Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Egzaminator DELF - Diplôme d'Etude en Langue Française.


Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka francuskiego, przygotowanie muzyczne, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, jak również młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania językowego.