Marlena


Opiekun


Przygotowanie pedagogiczne.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Pedagogium.
Instruktor I Stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Instruktor korektywy i kompensacji wad postaw


Kursy i Szkolenia:
1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień)
2. Wykorzystanie metody SI w pracy pedagoga
3. Trudności w funkcjonowaniu dziecka – dysfunkcje procesów SI
4. Pomelody
5. Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią
6. Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu
7. 150 pomysłów na zabawy Montessori dla dzieci 0-6 lat
8. Emocje w edukacji
9. Kontakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
10. Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole
11. Zdrowe żywienie dzieci
12. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów
13. Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją
14. Techniki stresowe
15. Mindfulness
16. Znaczenie kryzysów
17. Przemoc w rodzinie
18. Zespół Aspergera i Retta
19. Niepełnosprawność intelektualna
20. AIDS – problem współczesnego świata
21. Rola witamin w żywieniu
22. Podstawy seksualności człowieka
23. Trening autogenny
24. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej