Program i metody pracy


Klub Malucha Zielona Kraina obejmuje opieką dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat w ramach grupy żłobkowej oraz grupy przedszkolnej.

Zajęcia w Zielonej Krainie to przede wszystkim poszukiwanie i doświadczanie wszystkimi zmysłami.


Pracujemy w oparciu o metody aktywizuje. Zależy nam, by podczas pobytu w Zielonej Krainie Dzieci rozwijały sferę emocjonalną (uczenie się emocji i przeżywanie ich), intelektualną (myślenie i rozwiązywanie problemów, zadań), sensomotoryczną (w tym jako działanie) oraz werbalną (nie tylko nauka mowy, ale również wypowiadanie swoich myśli). Nauczyciel w całym procesie ma być partnerem, współtowarzyszem oraz animatorem.


Nasz program ma na celu rozwijanie u Dzieci ciekawości poznawczej, samodzielności i odwagi w podejmowaniu własnych decyzji, otwartości i komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, umiejętności planowania i realizowania zamierzonych celów, rozumienia emocji i radzenia sobie z nimi w życiu codziennym. Nauka i cały proces wychowawczo-dydaktyczny ma być przede wszystkim dobrą zabawą.


Wszystkie metody wplatane są w codzienny rytm dnia oraz w zabawę, w taki sposób, by stały się naturalnymi czynnościami Dzieci.


Nasza placówka należy do Klubu Młodego Odkrywcy przy Centrum Nauki Kopernik oraz Klubu Szkół UNICEF. Współpracujemy m.in. ze Szkołą Tańca Varsovia, Kostek-anatmomia dla Dzieci, terapeutką Sensoplastyki oraz edukatorami i animatorami z FunUniversity.